Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

184

Heynrijcxzoen ende sterf den HIn April anno MVc ende LIL Bidt voor die ziel. (Twee wapens uitgekapt.)

Hier leyt begrave Gertruit Aryensdochter die huisvrou van Dirck Moll Henrickx was en sterf de" XXIIIIn Maart anno XVc LXIX.

(In de hoeken de zinnebeelden der vier evangelisten.)

48. Hier leyt begraven Tuenis Pietersen Spruyt out 37 jaren sterf den 24 September 1656 ende sijn huysvrou Lysbet Tyssen out .. jaren sterff den 3 October 1656 ende sijn twee sonen Lambert Spruyt out .. jaren ende Pieter Spruyt out .. jaren sturven den 4 September 1656. (22)

49. Hier leyt begraven Helyas van Walscappel. Hij sterf

den 26 februari anno (merk) ende Cornelis Hendriks

van [Walscappel] sterft den 19 December anno 1594 ende Maddeleentgen Helyasdochter van Walscappel sterf den 16 Mei anno 1608. (29)

50. Hier leyt begraven G h ij s b r e c h t J a n s in sijn leven Koninck van de Cloveniersschutterij dezer stede ende dijckgraef (van dë Alblasserwaert sterft den 22 December Ao 1582. ende Lijsbet Boudewijns va Westerloo sijne huysvrouwe sij sterf den 20 December anno 1567 ende den eersamen Boude wijn Ghijsbrechts Coninck in sijn leven schepen in wetten deser stede ende hoogdijxheemraet van den Alblasserwaert sterft op ten 7 Janewary Ao. 1611 ende Dircxken Jans dochter sijne huysvrouwe sij sterf den 9 Mey Ao 1608. ende Jan Mattheussen Onderwater sterft op den 9 September anno 1625.

(Wapens uitgekapt.)

51. Hier leyt begraven Cornelis Vogel houtkooper sterff den Hen November anno 1677 out sijnde 62 jaren. (33)

52. Hier leyt begraven Jofr. Ocbr..ru..vanGael huisvrouwe van M a 11 h ij s P i e t e r s s e n sterf den sevensten dagh van Augusty 16.6 out wesende effen 60 jaeren.

(Wapens uitgekapt.) (34)

Sluiten