Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

185

53. Graf van Johannis Rijcken. Hier leyt begravenMartina van Heyst huisvrou van Johannis Rijke gestorven den 3 Juny 1784 out 69 jaren. (35)

54. Hier leyt begraven den eersamen Cornelis Andries van Slingelandt in sijn leven rentmeester van 't Groot Gasthuys deser stat sterf den XVIIIen Januari XVIc XXI. In Godt mijn Troost. (44)

55. Hier leyt begraven Hendrik Janssen Coninck van Elsloo in sin leven Maesschipper sterft int jaer ons Heere 1649 den 26 Mey out 60 jaeren. (45)

56. Hier legt begrave De Heer Gerardus Philipus Pus in leven medicine doctor sterft den 31 December 1743 oud 45 jaaren en 9 maanden. (49)

57. Hier leyt begraven Mar ij ken Lebuwins huysvrouwe van Jan Ariense Blom sterft den 30 Juilius anno 1626.

Hier leyt begraven Jan Blom in sijn leven coopman van de Hoppe sterff den 20 Julyus anno 1648.

58. Hier leyt begraven Jan Hendricxen van Eyck sterff den 4 November 1689 ende Ermken Hoppers de huysvrouw van Jan Hendricksen van Eyck sterff den 25 December anno 1684 waö out 77 jaren ende Hendrick van Eyck Jansz. sterft jonghman den 18 December 1686. (60)

59. Hier leggen begraven de Weledelgebooren Heer Mr. B a r t h olomeus van den Santheuvel Heeren Hen drikszoon in leeven in den oudraad meermaalen schepen en burgemeester der stad Dordrecht afgevaardigde, zoo, wegens deselve stad in het edelmoogende college van Holland en Westvriesland als wegens de gemelde provincie ter vergadering der Algemeene Staaten der Vereenigde Nederlanden en den Raad van Staaten, bailluw van Zuidholland en Wieldrecht enz. enz. gebooren den 14 October 1730 gestorven den 27 July 1784 en desselfs zuster de Weledel gebooren jonkvrouw Hendrika van den Santheuvel Heeren Hendriksdogter gebooren den 21 Augustus 1733 gestorven den 23 October 1789. (no. 65 en 66)

Sluiten