Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

186

(Met de uitgekapte kwartieren:

/Santheuvel Stoop

yEverwijn De Roovre

Repelaer V. Meeuwen

, üe Roovre V. Meeuwen

I Maas Heymans

Dammert Van der Burch

V Van Driel Beverwijk

l W. Beveren Beverwijk

A Leesten De Jongh

vDe Villers Muys van Holy

Brouwer Schaerlaken

Muys van Holy Schaerlaken

V. Beemden Slingeland

Nijssen De Both

Schilperoort Van der Burch

Barendrecht Van der Burch.)

60. Hier leyt begraven Jan Gielissen Houtkooper. Hij sterf den 16den October anno 1612. Hier leyt begraven Ji 11 i s Aeriëse van der Hulck out 74 (no. 67)

61. Hier onder leyt en rust capteyn Servaes van Hoogeveen out sijnde 62 jaren sterff den 31 Jannewary anno 1667 ende joffr. Maria van Abbesteegh huysvrou van Capteyn Servaes van Hoogeveen out 54 jaer sterff den 2 Jannewary 1663. (no. 69)

Hier leyt begraven Bartholdus van Abbesteegh soon van de Heer lesentmeester Pouius van Abbesteegh van d'Gouda out 14 jaer sterff den 24 Desemb. 1658.

(Wapens uitgekapt.)

62. Hier leyt begraven d'Heer Crispijn van Outgaerden uyt den aghten der stadt Dordrecht out sijnde 72 jaer en 10 maenden sterff den 26 October ao 1669.

63. Hier leyt begraven den eersamen ende vroomen Bartholomeus Adriaensen van den Santheuvel out sinde 68 jaeren en is gestorven op den 14 November anno 1649.

ende Johanna Moes zijne huysvrouwe die gestorven is op den 9 October 1666 out sijnde 63 jaeren 2 maenden ende 27 dagen. (Wapens uitgekapt.)

Sluiten