Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht

188

Sara Leysten Pr.dr. vrou van Mr. R. de Carpentier oudt 33 jaren is gestorven den 18 en begraven den 23 Juny des jaers onses Heere (die sij alhier in ruste verwacht) 1654 ende de Heer Johan van Beaumont Heer Symonssoon vuyt den outraet deser stede out 53 jaren sterf den 23 September 1676. (89)

69. Hier leyt begraven Oolef Jansz. van Grommeldijck in sijne leven geweest stadts smidt deser stede. Hij sterf den 13 Juny anno 1615. Hier leyt begraven Mariken Pietaersdr. van daer Kerck huysvrouwe van Oolef Jansz. sij sterf den 6 Decembaer anno 1612. (92)

In de zijbeuken:

70. Hier leyt begraven Jan Houben sterf den 20 Junius 1616. Hier leyt begraven Geurt ....rten van Maestricht gestorven int jaar onses Heeren 1616 den 15 July oudt in de .. jaeren ende

hier leyt begraven ns huysvrou van sen van Maestricht

oudt 72 jaer sterf den 30 October 1652.

71. Hier leyt begraven Maeyken Dyrcksen Byerkens de huisvrou van Dyrck Geraertsen Byerkens ende is gestorven op Hemelvaerdach den 13 Mey 1653 ende was out 34 jaren.

72. Hier leyt begraven Hillegonda van Duren huysvrouw van Herbert Ruts sterft den 17 Aug. 1759 in den ouderdom van 61 jaren 10 maenden 8 dagen.

Dit is den ingang van het graft van Herbert Ruts. (A. 8)

73. Dit is het graft van Adriaan Onderdelinden raffinadeur binnen dese stat. Daarin legt begraven sijn soon Cornelis Onderdelinden out 2 jaren en 10 maenden sterft den 25 November 1737 en sijn soon Simon Onderdelinden sterft den 24 November 1742 out sijnde 28 jaaren 9 maende. (A 21)

74. Hier leyt begraaven Helena van Eek huysvrou van Joh. Vermeer overleeden den 2 Maart 1737 out 72 jaaren. Hier leyt begraaven Johannes Vermeer out omtrent 74 jaaren overleeden den 27 October 1742.

Grafschrift O vijandt die ons graft aansiet Gedenkt Wij sijn op Aarden niet. Vrij van sulks Boos en Hels gespuys In 's Hemels Eeuwig Heerlijk Huys. (A. 46)

Sluiten