Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

189

75. Wouter van Oirschot. Hier leyt begraven Wouter van Oirschot in sijn leven coopman deser stede sterft den 24 July 1701 out 72 jaren 4 maanden 9 dagen. Ende Martyna van der Lingen sijn huysvrouw oud 69 jaren 5 maanden en 3 dagen sterf den 17 Juny 1700. (A. 45)

76. Hier leyt begraven Govert Jacopsen van der Keessel sterf den 14 January 1639 en sijne huysvrou YsabeeleSchellinx sterf den 15 April 1679 out 87 jaar.

(Wapen uitgekapt.)

77. Hier leydt begraven de Heer Huybert van de Graaf in sijn leven schepen oudraedt en postmeester deser steden out 73 jaeren sterft den 10 Juny 1703 en sijn huysvrouw Zr. Johanna Buys out 78 jaer sterft den 11 April 1700.

(Wapen uitgekapt.) (A. 51.)

78. Hier rust de Heer Arent van Neeten in sijn leven notaris ende vader vant weeshuys binnen Dordrecht sterff den 4 Augusty, ano 1690 out zijnde 65 jaren.

79. Hier legt begraven Susanna Cloot wed. As. Kant overleeden binnen Dordrecht den 10 Juny 1764. Nicolaas Tiboel overleeden de 9 Maart 1790 en desselfs huysvrouw Margareta Cloot overleeden den 31 October 1792. Dit grav mag nimmer werden geopent nog verkogt. (A 53)

80. Hier leyt begraven den eersamen Herman Tielmanse. Hij sterff op den 12 September anno 1644 oudt sijnde 59 jaren.

H. T. van Bracht (wapen uitgekapt) ende sijn huysvrouw Marya Bartholomeusdochter sterff den 3 September anno 1666 out sijnde 72 jaren. (A. 47)

81. Hier leyt begraven Jan Adriaan van Dongen Backer. Hij sterf den 14 Februari 167.. (A. 64)

82. Cornelis Vos overleden 11 November 1822. (A 26)

83. Graft van J. S. v. Hoogstraten. G. v. Hoogstraten gestorven den 9 September 1762 oud sijnde 47 jare ende zijne huysvrou Cornelia Roos gestorven den 15 Maart 1787 oud

Sluiten