Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

190

73 jare. Apollonia van Hoogstraten geboren Van Eysden gestorven den 30 April 1792 oud sijnde 53 jaren. (A 24)

84 Adriana van Scharlaken sijne [huisvroujw sterf

anno 1625.

d jonkvrouw Adriana van ... Mewen.

an den Ed. Heer Jacob van Mewen raet deser

stede sterf ano 165..

[Hier leyjt begraven de Heer Alant van sijnde 63 jaren

is gestorven.

..... 3 Februarii anno 1665.

85. Jan van Slingelant heere Hendrickssoon natus 24 November 1574 obiit 10 Oct. 1649.

Afbeelding van de twee oude wapensteenen die bij de sarking deses grafs volgens oud gebruyk aan de kerk sijn gebleven; (blauwe tegels met afbeeldingen van ingelegd marmer van een gebouw (V. d. Tempel) en het wapen Van Slingelandt.

86. Hier leyt begraven Annajan Hallynckxdr. ende sij sterf den Xlen Mayus anno MVc LXXXI (twee wapens I. een merk: de 4 boven een X; II. drie halve leeuwen 2 en 1. (Hal li nek).

87. Grafstede van de Heer Johannes van der Linden Adolphszoon gestorven den 16 September anno 1695. (B. 68 en 69)

88. Hier leyt begraven Arent van Hage lakencooper sterf den 16 Mayus anno 1653 out 76 jaren ende Marya van der Veeken sijne huysvrouwe sterf den 20 Apryl anno 1651 out 74 jaren.

(Wapens uitgekapt.)

89. Hier leyt begraven Simon Franse van Eysden sterf den 14 Augusty 1659 ende Oeyken Aerts sijn huysvrou sterf den 19 Jannewary 1659.

90. Graf van het Arme weeshuys der stat Dordrecht.

Hier leyt begraven Hu go Knoop in sijn leven binnenvader van 't voorsz. weeshuys obiit den 8ste Mayus 1715 oud sijnde 75 jaren 4 maanden 4 dagen ende heeft het ampt als binnenvader bediend den tijd van 42 jaren.

Sluiten