Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

191

91. Hier leyt begraven den eersamen Staes Jacobsen van Hooghstraten in sijn leven lindrayer out sijnde 81 jaren. Hij sterf den 2 Mey 1617. (Met wapen.)

Hier leyt begraven Jacop Staessen steenhouwer is gerust in den Heere den 30 September int jaar 1625.

92. Hier leyt begraven Philips Terwen sterff den 11 November anno 1619 out sijnde 64 jaren.

93. Hier leyt begraven Jannetje Eswilders huysvrouw van Jan Janse Pluym sterff den 15 Juny 1639 oudt sijnde 44 jaren.

94. Hier leyt begraven L ode wij k Ter we sterft den 26 October 1714 oud 68 jaar en sijn huysvrouw Levina Terwe sterft den 10 Augusti 1729 oud 72 jaar. B. 9 en 10 nu A. de Voogd.

95. Hier leyt begraven de Heer Johan van Boedonck in sijn leven schepen oudraad agt ende veertig deser stede Dordregt gestorven den 21 Augusty 1713 oud 84 jaar en 8 maanden ende sijn huysvrouw joff. Catharina Olis gestorven den4May 1690 oud 63 jaar en 4 maanden.

96. Hier leyt begraven den eersamen Stephanus de Rouw sterff den 15 Mey anno 1642 ende de eerbare Helena van der Vliet sijne huysvrouw sterff den 30en Augusty anno 1640 ende Sr. Ocker van de Wercken sterf den 29en September anno 1647 ende Margreta de Rouw sijn huysvrouw sterff den 29 Mei 1671 ende Sr- Anthony de Rouw in sijn leven uyt de achten deser steede sterff den 29en January anno 1659 ende de eerbare Marya de Rouw sterff den 9en October anno 1667.

Hier leyt begraven Frangois Leermans out sijnde 48 jare en Hey sterff den 6 April 1666. Hier leyt begraven Marya Leermans out sijnde 46 jaren sij sterff den 28en October anno 1673. (39)

97. Hier leydt begraven Willem de Jonck gestorven anno 1745 ende sijne huysvrouw Cel ia Sille gestorven anno 1738.

98. Hier leyt begraven Adriaen Cornelisz. in zijne leve tresorier deser stede en schutmeester van Heele Haeckx. Hij sterf den 30 October anno 1602 ende jofvrouwe Maria Back

Sluiten