Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

192

Adriaensdr. sijne huysvrodwe sterf den 17 Octobris 1619 out zijnde 78 jaeren 8 maenden 24 daegen. (Wapens uitgekapt.)

Ende Monneken Adriaensdr. huysvrouwe van Johan Pijl. Sij sterf den 10 September anno 1601 ende Jan Adriaensz. sterf den eerste September anno 1602 ende Hendrick Adriaenszoon. Hij sterf den XXIII Septembris anno 1607.

99. Hier leyt begraven Huybrecht Jong Adriaensz. ende sterf den XXII Novembris anno XVc LXXXIII stilo veteri. Ende Mar ij ken Dircxdochter sijne huysvrouw sterf den XIX Aprilis nae Paeschen anno XVc LXXII.

(Wapens weggesleten.) (A 33.)

100. Hier leyt begraven Claes Jaspersz. ter Bruggen out sijnde 59 jaeren. Hij sterf den 16 April anno 1669 en sijne dochter Jacomijna huysvrouw van Lauwerens de Jongh oud 56 jaren sterft den 26 Februari 1699 en sijn dogter Marija weduwe van Jan van Breeda oudt sijnde 70 jaeren sterf den 7 December 1720 ende zijn dogter Margrita weduwe van Jan Spaan oudt sijnde 70 jaare sterf den 27 Mey 1722.

(A 31.) Ingang van het graft van Claes Jaspersz. Terbrugge.

101. Dit is het graff van Joan van Gele houtkoper en is gestorven den 29 Jannewary 1696 en Elisabet van Gele sijn dochter is gestorven den 3 Desember 172. en Herman van Gele sijn soon is gestorven den 16 October 17.. en Katharina Elisabeth van Gele Hermansdochter is gestorven den 3 November 1737 en sijn Ed. dochter Jacoba Johanna van Gele huysvrouwe van Gualterus Twent sterft den 13 Juni 1714.

102. Hier leyt begraven Arent Kuyter sterft den 27Mey 1717 en desselfs huysvrouw Ida Rijkenburgh sterft den9Augustus 1727.

103. Hier is begraven de Heer Leonard van den Hatert Zijbrechtssoon in sijn Ed. leven schepen raad thesaurier acht en veertig der stad Dordrecht sterft anno 1616 en sijn huysvrou Juffrou Antonia1 Roerom Hren Adriaensdochtersterftanno 1654. (D 130.)

Sluiten