Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

193

104. Hier leyt begraven de Cornelis Aerdts Vleys-

houwer in sijne leven Raedt deser stede en vader van de Leprosen. Hij sterff den eersten Maert anno MVc XCVI1I ende sijne huysvrou Judich Hendrixdr. sij sterf den XIX January anno MVIc.

105. Hier leyt begraven d'Heer Govert van der Velden in sijn leven in den Oudtraat deser stede Dordrecht oudt 65 jaren sterft den 1 Mey 1673.

106. Hier leyt begraven Wessel de Ruyter in sijn leven coopman dezer 6tede sterff den 26 October anno 1700.

Hier leyt begraven Geertruyt van den Broeck huysfrouw van Wessel de Ruyter sterft den .. February 1686. (Wapens uitgekapt.) In I. J. P. Vrije; in II. M. D. Ram.

107. Hier leyt begraven Leysbet Jaspers ter Bruggen de huysvrou van Cornelis de Graaf sterf den 29 Mei 1682 en Cornelis de Graef out synde 85 jaer en 5 maenden sterft den 16 Maert 1695.

108. Hier leyt begraven d'heer Gijsbert van Aalst sterft den 25 van Lentemaand 1737 out sijnde 74 jaaren en Mejuffrou Maria Heckenhoek deszelfs huisvrouw gestorven den 20 van Slagtmaand van den jaare 1755 oud 72 jaaren 5 maanden en 16 daagen.

109. Hier leyt begraven d'Heer Johan Schoormans zar. in zijn leven in den Achten en ontfanger van den lOOen ende 200en penninck deser stadt Dordrecht oudt .. jaren gestorven den .. Desember anno 1667 ende joffrou Margriet Roongna sijnne huysvrouwe oudt .. jaeren gestorven den .. April anno 1670.

110. Hier leyt begraven d'Heer Johan Bax Matthijsz. in den outraet deser stede etc. sterff den 8 Maert 1633 out 63 jaren ende Pieter Baxjohansz. sterff den 22 february 1630 oudt sijnde 36 jaren.

111. Heir leyd begraven Jacobus van Bueren sterft den 12 Aug. 1720 (?).

Hier leyd begraven Hester van Tongeren huysvrouw van Jacobus van Bueren gestorven den 6 April 1717. (D 142 en 142.)

13

Sluiten