Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

195

119. Hier leyt begraven Jan Pouwelse verckenslager is out 86 jaren. Hij sterfft den 30 Januarii 1681. Hier leyt begraven Lijsbet Hendricks de huysvrou van Jan Pouwelsen verckenslager sij sterff den 21 February anno 1653 out sijnde 68 jaren ende Haeren eenigen soon Pouwelis Jansen. Hij sterf den 12 Julyus anno 1650 out 22 jaren.

120. Hier leyt begraven Marjfen Paradijs in sijn levencoopman van Blauwe steen out 52 jaren sterff den 1 November anno 1652 ende Aletta van Tricht sijne huysvrouw sterft den 17 October anno 1686 out 78 jaer acht maenden ende Govert Paradijs sijnen soon out 21 jaren sterff den 25 September anno 1656.

121. Hier leyt begraven jofvrouw Soeta van Halewijn sij sterf den eersten January 1594.

(Vier kwartieren uitgekapt.)

122. Hier rust de heer Mr. Adriaen van Nispen J. U. D. sterft den 24 Septemb. 1694. Hat getrout joffrou Adriana van de Korput sterft den 25 November 1697. Lijdt in d'Augustijne kerck begraven.

123. Hier leggen begraaven Cornelis Snoek gestorven den 9 January 1772 en sijne huysvrouw Louise Marguerete Bonnet gestorven den 7 february 1769. (F. 69)

124. Hier leyt begraven dëerb. Margareta Burnet weduwe van Mr. Johan Ainsworth saliger Engels coopman sij is gestorven den 9 Marti 1666.

Hier leyt begraven Mr. Robert Gay in sijn leven coopman van de Engelsche Court sterft den 2 October 1698 out sijnde 80 jaeren, ende sijne huysvrouwe Juffr. Sa rah Aynsworth sterft den 8 September 1681 out sijnde 50 jaren.

Mr. Johan Gay soon van den bovengemelden Robbert Gay geboren den 21 September 1651 en gestorven den 16 October 1719, en Mr. George Gay soon van den bovengemelde Robbert Gay gestorven den 11 October 1733 in sijn leven 76 jaar. (no. 86)

125. Hier leyt begraven Huybert de Ha en in sijn leevë fabrijk der stadt Dordrecht is gestorven den 11 July 1747 out 53 jaaren en 10 maenden. (no. 88)

Sluiten