Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

196

126. Hier leyt begraven Willem Wijers sterff den 1 februari 1673 oudt 80 jaren ende huysvrouwe Jenneken Hendrickx sterff den 3 Desember 1671 oudt 70 jaren.

Ende Johannes Wijers sterff den 8 November 1690 oudt 55 jaren. (F. 90)

127. Hier leyt begraven Jan Cornelisse Vijgendam out 65 jaren is gestorven den 4 Nov. 1665. (F. 92)

Op het O. L. Vrouwenkoor:

128. CornelioabHoegelandeconsiliario et pesionario civitatis Dordracenae.

A ibe petatio. (no. 36)

(Wapen uitgekapt; helmteeken: twee druiventrossen.)

129. Hier leyt begraven de Cornelis van Bellen —

deeken geweest van bakkers April out 72 jare. Ende

Neelken Pieters van de Kerckhoven sijne huysvrouwe sij sterf den 12 October ao. 1609.

130. Begraven ... Michiels ... van Breda... novem.a° 16.. en sterf anno XVc X .. X1III den XVsten dach

Ende Alith van Beveren Jacobsdr. huysvrouwe van de commis stapelier Mattheus van der Goes sij sterft den XXIII sten September 1606. (no. 62)

131. Hier leyt begraven Buys in sijn leven veertigen deser

stede sterff den 10 November 16.. out 56 jaren ende sijne huysvrou Elisabeth sterft den oud sijnde (Onder de

banken.)

132 van de Heeren Staten van Hollant en West Vries-

Iant ende schutterije van den ge sterff den 10 february an

ende sijne huysvrou joffr. Adriana Panser sterff den 17 September

(Uitgekapt en afgesleten.)

E. Nog niet gepubliceerd. In de zijbeuken:

133. Thomas Walpot, (no. 36 A.)

Sluiten