Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

198

152. Den ingank tot het graft van Jan van Dorre 1690. (no. 30/31)

153. Dit ist graft van Hendrick de Sayve. (no. 29)

154. Dit is het graft van Eva Oveling weduwe van Y

155. 't Graft van de Erve van T. v. Bi en hoven. (no. 25 F.)

ao. 1775.

156. Dit is het graff van Janjanssenvan derHoeveao 1678.

157. I. P. (nos. 47 en 48 F.)

158. Den ingang van het graf van Adriaan Wor.

159. Henricus Francken. (nos. 69 en 70 F.)

160. I. H. D. S. (no. 71 en 72 F.)

161. Anthoni Joncktijs. (no. 73 F.)

Dit is het graft van Dirk Monseurs ao 1743.

162. I. v. W. (no. 74 F.)

163. Graf van Mr. Hugo Gevers gebn 26 October 1765 onaangeroerd te laten als zijnde voor altijd gesloten.

164. Dit is het graf van Cornelis Wouterse van Lylb 1 e ij c k e r.

165. Crijn Daniil. November.

166. Johannes van der Linden K.Ke. Huys van 68en 69B.

167. Hier leyt begraven Ar noldus Beys in sijn leven koster ter groote kerck sterf den 17 Juni 1710.

168. Dit is het graft van Adriaan Papegaay. (no. 65 B.)

169. G. van Kaam en (no. 64 B.)

170. Mr. Daniël de Jongh. (no. 54)

Sluiten