Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

199

171. Ses graven van de huystimmerlieden. (Gekroond schild, waarin twee gekruiste bijlen.)

172. Dit is het graft van mr. Yohan de Ridder, (no.5 F.)

173. De erven D. van Tienen. (1 en 15 G.) (Twee wapens en vier kwartieren uitgekapt.)

174. N i e r h a e r e n.

175. F. Rens. (47)

176. Dit is den inganck van het graft van de Heer Jacob van der Graeff daer aen hoorende den neffens aen gelegen groote gehouwen sarck met desselffs wapene.

177. (Vgl. no. 176.) Wapen, opschrift en vier kwartieren uitgekapt: Van Graef Back

Van Drunen Gabor.

178. Sacred to the memory of John Gregorie Staple factory Campvere.

179. Den inganck van het graff van Niecolaes Geraedz. Bierties 1685. (no. 36)

180. Dit is den ingang van het graef van de Heer Mr. Yohan Hendrik de Roo anno 1753. (no. 49 E.)

181. Abraham de Voogd Jacobzoon. (no. 47 E.)

182. E. v. d. Hoop. (no. 56 E.)

183. Ra nek. (no. 63 E.)

184. Jan Le. van Aecken en nu erfgenaem Jan Zayer.

185. Dit is den inganck van 't graf van Dirck van Tuinder.

186. Wapen uitgekapt; helmteeken een vlucht; Me gen.

187. (Wapen uitgekapt.)

Dit is het graft van de erfgenamen van Pieter A ertsen, Cappiteyn Alexander de Hoog.

Sluiten