Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht

203

VI. St. Pieter en Paulus-kapel, gesticht in 1404, verbrand in 1457, daarna hersteld, doch later weer uitgebroken.

VII. St. Jacobs-kapel, gesticht 1487. Eerst in bezit van C o e nraad Droste, later eigendom der familie Ruysch, en behoorende aan: de heer Coenraad Ruysch ridder en vrouwe Maria van Beveren Willemsdr.

Destijds versierd met twee wapens:

I. Ruysch: op zilver twee toegewende zwarte bokken, die een schild vasthouden, waarop: op goud een rood kruis.

II. Van Beveren.

Op het hek is nog het wapen Ruysch. De kapel was later eigendom van Jhr. J. C. Jantzon van Erfrenten van Capelle.

VIII. St. Jans-kapel. gesticht in 1478 door Geertruyd van Egmond, weduwe van Rombout Jansz. (thans uitgebroken en versierd met twee tekstborden).

Zij behoorde aan de families Kerkhoven, Heidenrijk,Jan de Witt Jr., in 1747 aan de familie Hallincq, later aan de families De Roo, Geertens en De Witt

IX. Muylwijcks-kapel, gesticht vóór 1439, toen de stichter Jan van Muylwijck er in werd begraven.

Later behoorde zij aan de familie Muys van Holy en hingen er twee borden met het wapen dezer familie, daarna tot 1804 aan Mr. Jan de Witt en daarna aan de familie Van Mee te ren. In de deur het monogram N. V. M.

X. St. Pancras-kapel (geheel gerestaureerd). Boven de deur het wapen Vriesendorp in kleuren.

Op gebrandschilderde ruiten eene voorstelling van: De jongeling Pancratius martelaar in 1303.

Voorts de wapens der opeenvolgende bezittende geslachten: Egmond, Van Diemen, Hallincq, Vriesendorp en daaronder van de stad Unna in Westphalen en Dordrecht.

Hieronder:

De St. Pancratius kapel anno 1474 gesticht door Jan Aelbertsz van Egmont en waarvan het Col-

latierecht overging achtereenvolgens op de geslachten Van Diemen, Halling en Vfiesendorp is ao 1914 hersteld.

Sluiten