Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

205

. Eveneens is verdwenen het wapenbord, waarop:

het alliantiewapen Van BeverenXVan den Eynde en de kwartieren:

Quekel van Wieldrecht Oem (Dit bord betrof Willem van Beveren.)

Te zien zijn nog de twee volgende zerken:

213. Hier leyt begraven den Edelen Heer Jacob van Beveren heeren Corneliszoon den 27 Juni 1612 in sijn leven heere van Swindrecht, schout der stadt Dordrecht van anno 1643 tot 1662 toe, tweemael Borgemeester, schepen, kerckmeester ende schutmeester der selven steden, ordinaris gedeputeert ter vergaderinge van de heeren Staten van Hollant ende West-Vriesland, tweemaal gecommitteert in de gecommitteerde raeden van Hollant, dijckgraeff van den Alblasserwaert, watergraeff in de Nederwaert 1639, dijckgraeff van Barendrecht 1639, dijckgraeff van Nieuw Bonaventura, Moockhoeck ende den Treckdam 1670, etc. heeft ten echten genomen den 9 Junii 1637 vrouwe Johanna de Witt heeren Jacobsdochter hij sterff den 30 January anno 1676.

Wapen Van Beveren en de kwartieren:

Van Beveren Van Barendrecht.

Van Driel Van Dijck.

214. Hier leyt begraven d'Edele vrouwe Johanna de Witt heeren Jacobsdochter geboren den 30en October 1617getrout op den 9en Juny 1637 met den Edelen heer Jacob van Be veren heeren Corneliszoon in sijn leven heere van Swijndrecht, schout, borgemeester der stadt Dordrecht etc, sij sterff ded 4 en April anno 1692.

Wapen de Witt en de kwartieren:

XII. St. Lodewijks of'sGraven-kapel, gestichtin 1207door Graaf Willem t In 1493 kwam de kapel aan den Sermente van Holland en daarna heette zij Munters-kapel.

Bevere

Valck

Holy

Eynde Cool

S a n d e 1 ij n

De Witt Heymans

Corput Buysen.

Sluiten