Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

206

Men zag er vroeger bovenaan, naast elkaar, zes wapens:

1. op goud drie roode St. Andrieskruisjes (2 en 1).

2. op rood een zilveren rechterschuinbalk beladen met drie jacobsschelpen. (Hoogstraten?)

3. doorsneden: boven op rood twee zilveren rozen; beneden op zilver de drie onderste punten van een roode ster, die uit de snijdingslijn komen; hartschild een leeuw op zilver. (Bleyenburgh?)

4. op goud een roode viool vergezeld van drie zwarte ratten, (2 en 1). (Rotte-rmond.)

5. op goud drie zwarte hoefijzers (2 en 1) (opening naar beneden). (Van der Hoeven.)

6. op goud drie zwarte vogels (2 en 1).

Boven de deur een wapen; gevierendeeld: I. en IV. op goud een roode leeuw; II. en III. op rood een zilveren paal; hartschild op blauw een roode roos:

Op het fries:

Hebt gij 't op Munt gemunt Uitmuntender dan goudt,

DeeL d'armen van uw munt, en VVaCht Weer hondert-Voudt.

S. v. H.

XIII. St. Joris-kapel, gesticht 1354, behoorde in 1458 aan de schutterij van St Joris; thans kerkdeur.

XIV. Jerusalems-kapel, in de 14e eeuw gesticht, is thans verdwenen.

XV. Meerdervoorts-kapel, gebouwd na 1648 en in 1679 veranderd.

Bovenaan het wapen Meerdervoort. Op het fries:

Ons LeeVen Is geLIIk een rIVIere VVeLke na De zee Des Doots heene strllkt. II Sam. XIII1 vers XIIII.

Hij acht hier 't leven minst, die 't meerdere bekoord, Als 't minst is afgelegt dan spruit een meerder voort, ao 1679.

Sluiten