Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht

20?

Onderaan: O mensch staa stil, die thans in

[weelde leeft, of die bedroeft, in kommer kwijnt

[en beeft; De dood genaakt, zij staet U

[haast t' ontmoeten, of gij dan 't lijf óf haat óf streeld

[óf vierd, Het diend ten spijt' van 't greetig

[ongediert; Uw graf legt reede en moog'lijk [voor U voeten.

Maar wijl dit vleesch dat U altans [bedekt

eens met de ziel zal worden

[opgewekt, ter zaligheyd, of tot de helsche [pijnen;

zoo zie wel toe, dat gij de vlek-

[ken hoed, en zuiver wascht in 's Lams

[onschuldig bloed, Zoo zult gij met een bruiloftskleed verschijnen. S. v. H.(oogstraten).

In de kapel liggen drie zerken, waarop:

215. Hier leyt begraven heer Cornelis Pompe ridder Heeren Michielsz. getrouwt metvrouw Alida van Beveren heeren Jacobsdr. is geb. 16 Dec. 1639, was heer van Meerdervoort, Hendrik Ido en Schiltmanskinderen ambagten en schoudt en oudraed in Dordregt 1662, raad en rentmeester generael van Z. Holland 1671, bailjuw en dijkgraaf van Strijen en van Wieldregt 1661, dijkgraaf van den Swijndregsen waert 1661, sterff den 14 November 1680.

Met de wapens: Pompe van Meerdervoort De Bevere Sasbout P ij 11

Schetz Eynde Van der Tijdt van Aalst 't Jong.

216. Hier leyt begraven Heer Michiel Pompe schiidknape Heeren Michielsz. getrouwt met vrou Maria Sasbout Heeren Matthijsdogter, geboren den 22 Jan. 1613 heer van Meerdervoort schepen der stadt Dordrt. 1638, veertig 1638, gecommitteert ter admiraliteyt in Zeelant 1639 sterff den 9 Dec. 1639 was getrouwt met vrouw Adriana de Bevere geb. den 1 April 1618 heeren Cornelisdogter, ridder heer van Strevelshoek enz. raad en rentmeester generaal van Z. Holland,. getrouwt met vrouw Christina Pijll heeren Johansdogter sterft den 2 Augustus 1678 en verwagten alhier hare opstandinge ter zaligheydt

Sluiten