Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

208

Met de wapens: Pompe van Meerdervoort Sasbout Schetz

Van der Tijdt van Aalst

Pij 11 Eynde 't Jong.

De Bevere

217. Hier leyt begraven vrouw Alida van Beveren getrout met heer Cornelis Pompe ridder heer van Meerdervoort, enz., gebooren 13 July 1640 oudste dogter van Heer Jacob van Beveren heeren Cornelisz. heer van Swijndregt enz. Schout en Borgemeester in Dordregt enz. die ten egten hadde vrouw Johanna de Witt heeren Jacobsdogter sterff den 16November 1680. Met de wapens:

Van Bevereji De Witt

Barendregt Van de Corput

Van Driel Heijmans Van Dijk Buysen.

XVI. Capelle van den Heer Mr. PieterBeelaerts G erardtszn. ao. 1672 schepen van Dort en Vrouwe Christina Pompe Matthijsdr.

Deze Pompe of Beelaerts-kapel is bij de restauratie der kerk in 1914 afgebroken. Het wapenschild, vertoonende het alliantiewapen: BeelaertsXPompe, schildhouders: rechts een gekroonde haan, links een goud gekroonde adelaar met rood schild op de borst, waarin een gouden ster (6), is tegen den muur geplaatst.

Onder het wapen de spreuk:

Vroeger in de kapel, nu voor het wapen voormeld, ligt een zerk, waarop:

218. Hier leyt begraven den EE. Heere Machgiel Pompen Pietersoon in sijn leven tresorier weesvader ende schepen in Wette deser stede. Hij sterff den 27 Augusti anno 1625. (Wapens uitgekapt.)

Mede liggen hier begraven: Maria Sasbout sijne vrouwe, Mr. Matthijs Pompe vrijheer van Slingeland heer van Dorsmonde bewindhebber der O. I. Comp. Baljuw van Zuid Holland gecommitteerde in 't College der Staten Generaal enz.

Mutabunt fata non

periment (sic).

Sluiten