Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht

211

Vroeger was in deze kapel nog een monument, waarop: 223. Bovenaan een borstbeeld tusschen twee doodshoofden. Psalm 103 vers 15. De dagen des menschen zijn als het gras.

Ter eer en onsterflijcker gedachtenis van den Heer Cornelis van Terensteyn heeren Adriaensz.

Die alhier rust ende verwacht sijn opstandinge ter saligheyt; in sijn leven gewesen thesaurier deser stede Dordrecht, soo van de reparatie als van het groot comptoir twaelf jaer; Borgemr jn diversche malen en jaren; gecommitï. tweemael in het collegie van de gecommitte Raden van Hollant en West-Vrieslandt, ter vergaderinge van de Ho. Mo. Heeren Staten Generaal; mitsgaders in de gr. mo. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt tot verscheyde reysen, en Regerende Borgemr. gestorven op den 21e Martii des jaers XVIc XLII1 out LXIH jaeren.

Hij wiens getrouwe deugt een snegen geest verselden

in 't dragen van 's Lands pak, als 't op zijn schouders helden;

dien Holland's eerste stad dik koos tot Burgerheer

altijd voor Vaderheil; die voor ons in veel togten

heeft midden in de Dood met brein en tong gevogten,

Rust hier van dagen vol, maar volder nog van eer.

Dr. Johan de Jong. (Daarboven het wapen Van Teresteyn en de kwartieren: Terensteyn (op goud twee 't Jongh (op goud drie jonge roode gekroonde eendjes (2 en 1)

zwemmende visschen)

Alblas (op goud vijf Verkerke (op zilver een kerk zwarte ruiten (2, op grasveld).

2, 1)

XXIII. St. Odulphus-kapel, gesticht vóór 1325, behoorde aan de families Van der Mijlen (Van de Velde) en in 1722 aan de familie Van Slingelandt.

Boven op het hek is het wapen Van der Mij le (een éénhoorn; helmteeken een uitkomende eenhoorn).

Daaronder:

Monumentum splendidissimi et prudentissimi viri Domini Petri van de Velde, Damasi filii, Jacobi nepotis, hujus reipublicae

Sluiten