Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

213

228. Den ingangh tot het graft van Matinus Brouwer. (B 1 en 2)

229. Graven van het nieuwe schoenmakersgildt. Dit sijn de graven van 't niwe schoenmakersgildt. (83)

230. Jan Gijsbert Frans?oys en Jacob Beudt. (84)

231. Anthony van Asperen. (85)

232. Ingang van het graf van de Erve Willem van Dijk. (21)

233. 't Chirurgijnsgildengraf 1738.

234. De erven van Abraham Mol ao. 1743. (76)

235. Jacob van der Leeuw nu Willem Smaasen. (81)

236. H oogend ijk. (I. 90.)

237. Dit graf hoort toe Johan van Eeten'l761. (no. 22)

238. Aert Willemsz. Backlier.

239. Dit is den ingangh tot het graf van Roelant Taerlingh. 16.8.

240. Hier leyt begraven Hendrick de Jongh in sijn leven mr. Steenhouwer.

241. Dit is het graft van Pieter van Booven.

242. De graven van Aelbert van

243. Dit is den inganck van 't graft van Catelijn Hendrici van Swijndrecht 1709(?).

244. Arnout Walraven.

Op het O. L. Vrouwekoor:

245. Dit is den inganck van 't graft van D'Heer Paul Eelbo nu van den Heere A. van Poelien. (5 en 10)

246. Dit is het graf van Jacob Floris van Dyck. (14)

Sluiten