Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht,

215

In de St. Aubertus-kapel gevonden in 1903:

265. Anno 1606 den VII Junius is in den Heere gerust Willem Joosten Stoop glaesmaker. Anno 1607 den VII Martius is in den Heere gerust Mar ij ken Jansdochter sijne huysvrouwe.

De volgende opschriften worden vermeld bij Balen of Ti mare ten, doch zijn thans verdwenen: Op het hooge koor:

266. Hier leyt begraven Cornelis van Alblas Heeren Willemsz. deken deser kerke sterf den 22 December 1540.

De wapens:

Alblas Drenckwaert Hallincg Pallaes.

267. Hier leyt begraven Adriaen Dircxzoon jerusalemsheer sterf op den 15 Junij 1587.

In de zijbeuken:

268. Hic sepultus est D. Abrahamus van der Miliusverbi Divini ministri obiit ao. MVIc XXXVII 27 Martii aetatis suae LXXIIII. Hic expecto carnis resurrectionem.

269. Johannis Beverovicii. Lex hic medendi sanitatis regula Salus salutis civium vitae artifex Mortis fugator sedulus, victor suae; Scriptis superstes ipse post mortem sibi Dordrechti, Apollo et Aesculapius jacet. Defuncto lubens moerensque posuit

Daniël Heinsius. (Dit grafschrift betrof Johan van Beverwijk.)

In de St. Elisabeth of Van Beveren-kapel zag men oudtijds een marmeren monument, waarop in gouden letters: D. O. M. et aeternae memoriae sacrum.

generosissimi juvenis Caroli de Beveren Corn. equit. fil. praefecti militum in navi praetoriae archithalassi Trompii, ig qui sagacitate ingenii, corporis robore,

Sluiten