Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

217

Op het orgel de wapens der in 1671 regeerende burgemeesters, t. w. Johan Hallincq, Mr. J. van Beveren, Mr. A. van Blyenburg, Mr. C. de Witt.

In het midden het wapen van Holland, waaronder: Vigilate Deo Confidentes.

In het koorhek het wapen Diodati (het werd uit het legaat van Philippe Diodati bekostigd).

Achter het koor boven den ingang ziet men drie gebrandschilderde glasvensters:

In het midden: „De groote brand te Dordrecht", daaronder: „anno" 1909 en het wapen Stoop.

Links daarvan: „De Sint Elisabeth vloed", waaronder: F. Stoop Dordrecht, F. C. Stoop Bijfleet.

Rechts daarvan: „De verrassing van Dordrecht" en: A. Stoop Bloemendaal, J. A. Stoop Dordrecht-

Op een pilaar aan den ingang van het vrouwenkoor leest men op een koperen plaat:

Dusent vier hondert seven en vijftigh mede, Soe screef men, als te Dordrecht in stede Verbernde menich huys in 't openbare. Corts na middernacht word mens geware. In Junio op Sinte Pieters-Pauwelsdach Soe wast dat men al of verbernen sach, t Van der Visbrich westwaert in grqeter armoe, Van den Beghinen tot die Vuylpoert toe, Sonder twee Camers en op dat selve pas Dese kerck met al datter binnen was, Tot Asschen toe, Coper, Silver ende Gout Sonder alleen dit waerde Heylighe hout Welck in dese Monstrancy besloten sij. Dusent vier hondert en tween entseventigh derbij, Soe screef men als men 't hier in dede Met der Tabernakel gemaect dezer stede.

Aan den achterkant van het Hooge koor in de nabijheid van den genoemden pilaar leest men op een bordje eene herinnering aan den hongersnood in 1557.

Sluiten