Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

218

In IVnlo VVaere WIJ In drVck ende In noodt Want Voor ee aChte deeL ter We worde ghegheve TsestICh stVVers drlle grootgaf Me eê~ pondt broo(t) Van honger soe sllnder VeeL doot ghebleven.

Boven aan de lijst der koorbanken staat in Gothische letters:, Die — tijt — is — cort — die — doot — is — snel — wacht

— u — van — sonden (wapen) — so — doet — ghij — wel

— anno — domini MCCCCCXXXIIII.

Ned. Herv. Kerk te Dubbeldam.

g

Op den preekstoel is te lezen: 17—73.

Voor den preekstoel ligt een zerk, waarop:

Hier leyt begraven Art Koene sterf den 15 february 1703 out 87 jare ende seyn huysvrou Huybertie Bastiaens sterf den 5 Augustus 1686 out 66 jare.

Op het kerkhof om de kerk heen ligt aan den weg een groote grafkelder, waarop: Graf plaatse van het geslachte Backer gesticht in 't jaar 1809.

Aan de wegzijde bevindt zich in den muur dier tombe een wit marmeren plaat, onder een vaas. Hierop is te lezen:

Quisquis es incerti dum

volvere fluctibus aevi

propositum moriture, tene

simul omnibus, ut sis

utilis hac vita neu'

funere noxius ulli.

Sluiten