Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geervliet.

220

De Heer Hendrik Hoogendijk burgemeester der stede Geervliet enz. geboren ao 1699 en overleden aldaar ao 1770 en Barbara Roosendael overl. ao 1776 in leven E. L.

3. De Heer Hendrik Hoogendijk ruard van den lande van Putten opperdijkgraaf van den Ring van Putten burgemeester der stede Geervliet geboren ao 1737 en overl. aldaar 28 Febr. ao 1815 en Alida Preuyt overl. ao 1790 in leven E. L.

4. Een in staat van verval verkeerend monument. Op eene zwarte tombe liggen naast elkaar de beelden van Nicolaas van Putten en zijne vrouw Aleid van Strijen, die onderscheidenlijk in 1311 en 1316 stierven.

In den rand is nog te onderscheiden:

In populo nunc jacet hoe tumulo nobilis i Putte Strijene fuit

dnat ut te rogo sit laudemus .... millemó trigesimo

sexto deno suis annis obiit Paullo Johannis.

(Vgl. Eigenhaard 1914 blz. 627 en J. W. Regt, De Hoeksche waard blz. 44; een afbeelding van het monument .ziet men in de collectie Van der Lely op de Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage.)

5. Ds. Gerardus Velse. (no. 52)

6. De Heer Arnout Hoogendijk Roosendael bailluw en secretaris der stede Geervliet enz. geboren ao 1739 en overl. aldaar ao 1798 en Geertruid Jongejan overl. ao 1822 in leven E. L.

7. Wapen: drie St. Andrieskruisjes (2 en 1). (Van Putten.)

8 enBarbaraRoosendael overl. Ao 1756 in leven E. L.

9. Dns Nicolaus Hoevenaar, (no. 29 en 30)

10. Henrici et Theophili Hoogeveen patris etfilii monumentum. (no. 26 en 27)

11. Over drie zerken, met uitgehakte alliantiewapens: Dit is de ingang van de kelders.

Op d» middelste zerk:

Robbertus van Texel procureur van beide de hoven van justitie in Holland enz. overleden 20 Jany- 1753 oud 45 jaren en

Sluiten