Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giessen Nieuwkerk.

224

In den rand boven voorts de wapens Giessenburgh, Giessen-Nieuwkerk, Burgravestein, Cadzand en L o d ij k (een zwaard tusschen twee sterren (8). In het midden het opschrift:

Aeternae memoriae D. Cornelii d£ Boodt. D. de Giesenburg. Cassandriae, Bingaartskerke, Burgravesteyn et Lodijk etc. ex antiquissima et nobili Boodtiorum familia, cujus majores ultra secula apud Flandros inter equites fuere numerati, atque toga et militia inter primores excelluere; hic cum parente puriorem religionem amplexus, illustria munia nee obtinuit, nee ambivit, attamen in suo Slusae asylo consulatum agri Franconici gerens, justitiam semper summa cum laude exercuit. Obiit III Julii MDCCXVIII annos natus LXXXV, hujus ossa provido Dei consilio in pace hic quiescere. Fecerunt conjugem secutura gravissima matrona D. Cornelia Droste, viri generosi D. Mathiae Droste hubernatoris, qüondam Heusdani, atque tribuni legionis filia ex nobili et equestri apud Westphalos familia, quae in omni nobilium monasterio et ordine locum obtinuit, una cum maestis liberis, qui et monumentum hoe epitaphio ornare voluerunt.

Het wapen De Boodt is een keper, vergezeld van drie booten. Brasser: drie driebladerige takjes. De Schelhavere: een dolfijn.

Bave: doorsneden, boven drie boomen, beneden zes rozen (1 en 5).

De Visch: twee zalmen, het veld beladen met kruisjes.

Ruebs: een keper, vergezeld boven van twee wassenaars en beladen in den punt van een ster (6).

Parlants: drie rechterschuinbalken, vergezeld in de tusschenruimten van drie vogels.

Rijdschaert: een keper, vergezeld van drie omgekeerde spaden.

Droste: op rood een zilveren hartschild. Ruysch: twee klimmende bokken, die een schildje, waarop een kruis, vasthouden.

Sluiten