Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giessen Nieuwkerk.

225

Steckine: op goud een roode dwarsbalk, dat van onder uit van zilver geënt is.

Vielleke: een keper, vergezeld van drie rozen.

Velde van Vlet: gevierendeeld: I. en IV. drie blaadjes, 2 en 1; II. en III. een kruis.

Bellinckhove: drie arrebellen, 2 en 1.

Enden: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, vergezeld van drie bijen, 2 en 1.

Op zerken leest men: Op het koor:

1. Hier leyt begraven Pieter Cornelissen Visser sterf den 15 October 1647 out sijnde ontrent 47 jaer.

Hier leyt begraven noch Geertgen Ariens sterft den 7 Martius out sijnde ontrent 7 yaaren anno 1666.

Hier leyt noch begraven Marigen Wouters weduwe van Pieter Cornelissen Visser out sijnde ontrent eenentnegentich yaren is gestorven den 22 Yanniaerie 1681 in heeft geweest in haeren tijt sterck en schoon, sij heeft gegeven en dese kerck de miedelste kroon.

Buiten in het gras:

2. Rustplaats van Vrouwe Anna Deliana Slotemaker wed. Jacob de Wit geb. 16 Febr, 1798 overl. 5 Sept. 1866.

3. Rustplaats van het stoffelijk overschot van den Weleerwaarden Zeer Geleerden Heer J. M. Spoor predikant alhier, overleden 5 Nov. 1835. Zalig zijn de dooden, die'in den Heere rusten.

4. C. Kroon wed. N. F. L. van Slijpe 25 October 1872. Op den torenklok leest men:

Jehova exercituum est rex gloriae. Me fecit Jan Albart de Grave Amstelodami anno Domini 1723.

Op het koperen doopbekken: Titum 3 v. 5.

Het badt der wedergeboorte ende vernieuwinge des H. Geests. Arien Vassen.

15

Sluiten