Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giessen Nieuwkerk.

227

Carey is gevierendeeld: I. en IV. op zilver een zwarte rechterschuinbalk, beladen met drie zilveren Jacobsschelpen; II. en III. weer gevierendeeld: 1 en 4 op blauw drie gouden lelies, 2 en 3 op goud drie roode loopende leeuwen boVen elkaar.

Illustrissimae matronae Corneliae Philippinae de Boodt van Giessenburg uxori viri praenobilis ac generosi Joannis Danielis d'Ablaing van Giessenburg libero toparchae in Giessenburg et Giessennieuwkerk, domini de Haulsain, Moersbergen, Cadzand, Bengerskerken etc. collegii aquarum Overwaerdiae praefecto haereditario, conjux conjugi carissimae et pietate bene meritae qua cum per annos novem feliciter vixit, perennis memoriae causa H. M. P. C. A. D. III Martii A. MDCCXLII aetatis XXX.

2. Het wapen D'Ablaing van Giessenburg en de kwartieren :

/D'Ablaing Burlamachi

vZuyderhoef Den Hoogewelgeboren Heer Brakel. Jan Daniël d'Ablaing van Giessenburg, vrijheer van Giessenburg en Giessen Nieuwkerk, heere van Haulsain, Moersbergen, Cadzand en Bijngaertskerken, president van de Edele Mog. Heeren Staaten 'sLands van Utrecht, en wegens die provintie ordinair gecommitteerde ter vergadering van de Hoogmog. Heeren Staaten Generaal dezer Vereenigde Nederlanden, erfwalergraaf van den Overwaard in Holland, bailliuw 's Lands van den Vrije en Groot bailliuw van Sluys enz. en houtvester over Vlaanderen &c. &c. &c. overleden te 'sHage 25 Maart 1775 in den ouderdom van 72 jaren.

Het wapen Diks is op zilver een blauwe dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte vogels, 2 en 1.

In Boedonk: op zilver een beurtelings gekanteelde roode dwarsbalk.

Brakel: op zilver drie roodgebekte blauwe duivenkoppen.

G u1d e wage n fetrick

Turrettini Fabrici us Deodatie

Van der Hoop

\ Van der Horn jOH e 1 d u w i e r

ÏvDiks ^Gybels 17..., J

In Boedonk Burlamachi

Sluiten