Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giessen Oudkerk.

231

zijn eerw. selfs gestorven den 1 Maart 1754 out 83 jare 7 maanden en 16 dagen.

14. Hier leit begrave Lisbet Willems sterf den (4?) November

15. Wapen: twee visschen, paalsgewijs naast elkaar, waartusschen een ster (6).

Hier leyt bagrave Teunis Aertsen Vinck in sijn leeven out heemraet van Giesen Ouwerkerk sterf den 22 Augusty ano. 1661 was out 56 jaren en sijn soon Cornelis.

16. Een schip in een ovaal.

Hier leyt begraven Catelijn Jans de huisvrou van Floris Cornelissen Rijsman out sijnde .... sterf den 2 Januwary 1657.

17. Wapen: een tuin, waaromheen een afrastering. In den tuin een boom en links (her.) daarvan een poort, waaruit een engel komt. Helmteeken een poort. (Het opschrift is niet te ontcijferen, maar dateert van 1661.)

18 Teunissen Stolk 1792.

19. Cornelis Dircksen. Aert Coren. (Wapen: een dubbele adelaar.)

20. Hier leyt begraven Willem Pietersen Brancker jonckman sterff den 1 february 1657 out zijnde 38 jare.

Hier leyt begraven Pierter Klassen Brancker sterf den 28 Aguetus out sijnde 85 yaren ano 1661.

21. Hier leyt begraven Theodora van Ousthoorn huisvrou van Benyamin Beek predikant tot Giessen Ouwerkerk gestorven den 13 Maert 1684 en Benyamin Beec voornomt gestorven den .. April 1689.

22. Anneken Henderikx.

23. A. C. de Jong. M. C. Alblas 1782.

24. Hk. Blij.

25. Eygje Rijne 1800.

Sluiten