Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giessen Oudkerk.

233

40. A. L. M.

41. Adr olte

1810.

Ned. Herv. Kerk te Goedereede.

De meeste zerken liggen geheel of gedeeltelijk onder de vaste banken. Te lezen is:

1. C. P. Beens sterft den (Een anker.)

2. Hier leidt begraven J. F. den Eersamen sterft den 17July 1790 oudt 52 jaar 8 maanden en 16 dagen.

3. Hier leyd begraven mejuffrouw Pieternella Kole is overleeden den 11 December 1771 des morgens tusschen een en twee uuren in den ouderdom van 69 jaren 2 maanden en 16 dagen.

In den buitenmuur leest men:

Bastiaen Coomans heeft den eersten steen tot herbouwing deser kercke gelegt op den 28 Yuny anno 1708.

(Zie: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee door B. Boers blz. 85.)

Ned. Herv. Kerk te Gorinchem.

In deze kerk is niets meer te zien, behalve de overblijfselen van het monument der Arkels, die men uit den grond heeft opgedolven en welk monument eerlang gerestaureerd zal worden.

Volgens de collectie van der Lely was vroeger in de kerk ook het volgende monument te zien:

Eene slapende vrouw tusschen twee zuilen, waarvoor engelen.

Sluiten