Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

234

De rechtsche engel houdt het wapen Paf f en rode, de linksche het wapen Paffenrode gedeeld met Arkel. Boven het beeld:

Excelentz. Conjugi Willeminae ab Arkel defuct. pridie cal April CI3I0CXXIIX Amoris ergo D.D. Jac. de Paffenrode.

De grafschriften, welke men vroeger in de kerk zag werden gepubliceerd in de Ned. Heraut VIII door den heer J. Th. de Raadt. Zij luiden:

1. Wapen gedeeld: I. een dwarsgeplaatste paling of slang, vergezeld boven van een schildje beladen met een ster (8) en beneden van drie jachthoorns (2 en 1); II. drie vogels (2 en 1).

Hier leydt begraven den Ed. heer Adriaan de Lange, borgemeester der stad Gorinchem, sterft den 2 July 1646 ende juffrou Anthonetta van der Aa Adriaensdogter, sterft den 9 October 1625.

2. Wapen gedeeld: I. een boom, links vergezeld van een tegen eerstgemelden boom schuinsteunenden vos, alles op een terras; II. als II. sub no. 1.

De heer Johan Dierhout, raet van Staten, borgemeester der stad Gorinchem, sterft den 7 July 1626 en juff. Mar ia Adriaensz. van der Aa sijn huysvrouw, sterft den 1 Maart 1632, en juffrouw Clasina Dierhout in haar leven huysvrouw van de heer en Mr. Maarten van Kuyl, dijckgraeff en hoogofficier der vrije heerlykheid Dalem, sterft den 6 January 1650.

3. Wapen gedeeld: I. een schuinlinks geplaatste gekroonde visch; II. drie gehalsbande vogels (papegaaien?).

Hier leyt begraven Francois Cruydaan, sterft den 16 January 1655, ende Maria de Wijn, sijn huysvrouw, sterft den 2 Augustus 1656.

Memoria Georgy Cruydaen.

Hic tumulatus homo variis celebratus in oris quem Thamesis, quem saepe gelas liger Albula Rhenus in columen dubiis sustinuere vadis. (sic)

Quem pater Oceanus, Scylla et furibunda Charybdis Servarunt placidis linga permittit aquis. (sic) Obiit 18 Kalendis.May 1643.

Sluiten