Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

235

4. Hier leyd begraven Frans Harmensz Cruydaan, sterft 1564 den 7 January en Metke Claes Vrientsz sijn huysvrouw sterft 1575 den 9 November.

5. Hier leyt begraven den Ed. Goosen Vogelsanck, in sijn leven leutenant van de wagens van Sijn Hoog loffelijcke memorie den Prins van Oranje, sterft den 3 December 1638.

6. Begraefplaets van Bastiaen Keup 1700.

7. Twee wapens: I. hermelijn met een schildhoofd, beladen met drie schelpen; II. in ruitvorm: een lelie, vergezeld van vijf blokjes (2, 2 en 1).

Hier leyt begraven Jan Claesz. van Reimmerswael ende sterft int jaer ons here 1551 den 11 dag in April.

Aeftke Adriaen Robbertzdogter Jan Claesz. van Reimmerswael huysvrouw was, sterft int jaer ons heere 1545 den 21 dag in April.

Ende hier leyd begraven Anthony Janssoon van Reimmerswael, sterft int jaer ons Heere 1603 den 30 Juny.

8. Wapen gedeeld: L drie rozen; II. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, in den rechterbovenhoek overtopt met een ster.

Hier leyt begraven Claes Vriensz. Backer, sterft 1539den 6 february ende Soe te Claes sijn huysvrouw sterft 1551.

9. Wapen gedeeld: I. twee schuin kruislings geplaatste zwaarden, de punten omhoog; II. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, in den rechterbovenhoek overtopt met een meerltje.

Hier leyd begraven Mathijs Crom, gestorven den 24July 1617.

10. Wapen: een keper, in den voet vergezeld van een ster(8). Hier leyd begraven Willem van der Ka Willemsz. sterft

1607 den 9 december en Neeltje Floris sijn huysvrouwe den 24 dag December 1589.

11. Hier leyd begraven Geysbert Willemsz. van der Ka sterft den 7 November 1603.

12. Twee wapens: I. een dwarsbalk, beladen met drie vogels en vergezeld van twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken; II. in ruitvorm een hertenschedel.

Sluiten