Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

236

Hier leyt begraven Mattheys van Hoencoop Claesz. sterft den 3 January 1603 ende'Wilhelmina Tack sijn huysvrouw sterft den 11 Sept. 1602.

13. Wapen gedeeld: I. een als keper geopende passer, vergezeld van drie hoefijzers; II. ChStillon, in den rechterbovenhoek gebroken met een ster.

Hier leyt begraven Henderick van der Ulft Marcusz. sterft den 29 Sept. 1646 ende Cathalina de Cock van Kerckwijck Adriaensdogter sijn huysvrouw sterft den 23 April 1617.

14. Hier leyt begraven jason van Bylant in den heere gerust den 16 April 1645 ende Margaretha van der Ulft Hendricxdogter, salig ontslapen den 24 April 1666.

15. Hier leyt begraven Hendrik van Bylant sterft den 10 January 1688 ende Geertruyd van Muylwijcksijn huysvrouw in den Heere ontslapen den 2 July 1692.

16. Twee wapens: I. drie gekroonde brakkenkoppen met halzen; II. twee afgewende visschen.

Hier leyd begraven Jacob Dirckxsz. Wildemans geseyt Dovens sterft den 4November 1646enCatharina B art hol omeusz. van Riebeck sijn huysvrou sterft den 7 January 1638.

17. Twee wapens: I. een dwarsbalk, in het schildhoofd vergezeld van negen (5, 4) en in den voet van zes bezanten (3, 2,1); II. een keper vergezeld van drie gesnoerde jachthoorns.

Hier leyd begraven de heer Dionïsius van Muylwijck, raed en vroetschap der stad Gorinchem, sterft 17 Augustus 1665 en Juffrouw Anthonia van Noordeloos, sijn huysvrouw sterft den 12 November 1674.

18. Wapen gedeeld: I. zes rozen (3,2,1); II. Chatillon gebroken met een springenden vos of hond.

Hier leyt begraven de heer Aert Blommert Aerts, in sijn leven raet en vroetschap der stad Gorinchem, sterft den 2 December 1647.

Hier leyd begraven Maria van Aelst, Anthonisdogter sterft den 2 September 1609, ende Anthonia van der Ulft Hendricxdoj^ter sterft den 28 October 1676.

Sluiten