Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

238

velt borgemeester der stad Gorinchem, in den Heere gerust den 11 Novem. 1741.

Hier leyd begraven Aletta van Barnevelt salig ontslapen den 14 Augustus 1673.

25. Twee wapens: I. een gegolfde dwarsbalk met boven een keper,, vergezeld van drie sterren en in den voet eene lelie; II. een leeuw en een barensteel over alles heen.

Hier leyt begraven Ida van Soutlant de huysvrouw van Willem de Jong sterft den 2 Mey 1635.

26. Wapen gedeeld: I. drie hermelijnstaartjes, een in het tweede kwartier en twee in den schildvoet, met een schildhoek waarin een bezant of koek; II. als H, bij no. 18.

Hier leyt begraven H end riek Adriaensz. van de Gressen sterft den 10 July 1631 ende Agnetta van Aelst Coenraetsdogter sijn huysvrouw sterft

27. Wapen gevierendeeld: I. en IV. een gekroonde leeuw; II. en III. een driekante eg.

Hier leyd begraven Daniël van den Broeck Symonsz. commissaris ordinaris van de monsteringe van de Hoo. Mo. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslant, out 66 jaren, sterft den 20 April 1611.

28. Wapen gevierendeeld: I. een uitkomende leeuw; II. een griffioen; III. een ster(8); IV. drie gesnoerde jachthoorns.

Grafft de heer Johan van Wevelinchoven president van de hoogdijek-heemraden 's lants van Arkel en Conincxstaeffel van de jonge schuterije in Gorinchem, sterft den 4 September 1656 en sijn huysvrouw Johanna van Nuys, sterft den 16 April 1669 en haar soon de heer president Johan van Wevelinchoven, sterft den 24 October 1705 oud 82 jaren ende sijn huysvrouw juffr. Anna Maria van Wijngaerden sterft den 27 february 1707 oud 84 jaer.

29. Wapen twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.

Hier leyd begraven Geraert van Blocklant Maertensz.

sterft den 15 anno 1637 ende Maria van Houwelingen

Cornelisdogter sijn huysvrouw sterft den 6 October 1596.

Sluiten