Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

243

juffrouw Anna Snoeck, sijn huysvrouw, sterft den 1 february 1687.

50. Hier leyt begraven de heer Cornelis van Borcharen, in sijn leven raad en vroetschap der stad Gorinchem, sterft den 19 Augustus 1688, ende juffrouw Maria Rochatus sijn huysvrouw sterft den 6 february 1698.

51. Wapen gedeeld: I. Snoeck; II. drie St. Andrieskruisjes (Sevenbergen).

Hier leyd begraven Jan Snoeck Jacobsen borgemeester eersaen(?) die anno 42 tot welvaert deser stede was uytgegaan buyten dede graven het nieuwe diep off haven, sterft 1585 den 24 Augustus en Anna van Sevenbergen Huygensz. dogter sijn huysvrouw sterft 1586 den 6 November naar dat se 54 jaren met malkanderen in den egtstaet geleeft hadde.

52. Twee wapens: I. een leliekruis; II. negen aangesloten ruiten (5 en 4).

Sepulture van de heer Adriaen Boxel, borgemeester der stad Gorinchem sterft den 29 November 1691 ende Johanna van der Does sijn huysvrouw sterft den 8 September 1678.

53. Twee wapens: I. een leeuw (Erkelens); II. een zwemmende visch (Lus).

Hier leyd begraven de heer out-borgemeester J a c o b u s É r k ellens den 6 December 1705.

54. Twee wapens: I. drie weerhaken; II. een leeuw met een schildhoofd beladen met drie gefigureerde gewende wassenaars.

Sepulture van Cornelis Verhoeff en Huybertjen Verdonck sijn huysvrouw.

55. Wapen gedeeld: I. drie lindebladeren, de steelen naar boven; II. twee schuinbalken, de eerste beladen met een vogel.

Hier leyd begraven Adriaen van den Heuvel Dircx, borgemeester der stad Gorinchem sterft 1582 den 20 October en Anna Hendricx, sijn huysvrouw, sterft

Sluiten