Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

244

56. Wapen Arkel en acht kwartieren: Arkel Steelant

Van Oeveren (ch&illon Van Royen (drie kepers) met drie schelpen in het schildhoofd)

Aelst (als II sub no. 18) Steenis (drie gaande leeuwen)

Leefdael Rijswijck (twee afgewende

zalmen).

Hier leyd begraven Joncker Roeloff van Arkel drossaerten dijckgraeff der stad Gorinchem ende den lande van Arckel sterft den 18 September 1616.

57. Twee wapens: t. Boshuysen (van vair); II. Van der Aa (geschaakt met een meerl in een vrij kwartier); en acht kwartieren:

Boshuysen Van der Aa

Beerwouts (een gaande 't Serclaes beer)

Berkel (drie sterren) Van Delft(drieSt.Andries¬

kruisjes)

Erp De Huyter.

Hier leyt begraven Jonker Arent van Boshuysen, drossaert en dijckgraeff der stad Gorinchem ende den landen van Arkel sterft den 7 July 1605 ende vrouwe Geertruyd van der Aa sijn huysvrouw, sterft den 14 Sept. 1601.

58. Wapen: drie schuinlinks boven elkander en schuin gestelde pijlen. Vier kwartieren:

I. als voren (Koevoet) II. gegolfd gedwarsbalkt

III. schuinbalk beladen met IV. drie weerhaken, vier klaverbladen, de steelen uitkomende van de bovenkant van de balk Hier leyt begraven DirkKoevoetJansz. sterft den 8 July 1527.

59. Wapen: drie molenijzers. Vier kwartieren: • I. drie molenijzers II. een kruis

III. twee beurtelings gekan- IV. een linker schuinbalk. teelde dwarsbalken

Sluiten