Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

245

Hier leyt begraven Jan de Fijter Brinenz de Jongh borgemeester der stad Gorinchem, gecommitteert sterft in den Hage den 15 January 1594.

60. Wapen gedeeld: I. Twee afgewende zalmen vergezeld van negen herkruiste kruisen met spitsen voet (3,3,3) (Van Rijswij ck); II. Snoeck. Vier kwartieren:

1. Van Rijswijck 2. Snoeck

3. drie sterren 4. drie rozen.

Hier leyt begraven Joost van Rijswijck Joostensoon,

sterft den 12 September 1557 en Anna Snoeck Jacobs-

d o g t e r sterft

61. Wapen gevierendeeld: I. en IV. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken; II. en III. drie vogels. Met een barensteel over alles heen in de eerste en tweede kwartieren.

Hier leyt begraven Claes van Me er kerck borgemeester der stad Gorinchem sterft den 6 November 1558.

62. Wapen gedeeld: I. een ossenkop en hals; II. een uitkomende leeuw.

Hier leyd begraven Marten van Osch Govertse, borgemeester der stad Gorinchem, sterft den 5 february 1568 ende sijn huysvrouw.

63. Twee wapens: I. Verboom (gevierendeeld: 1 en 4 een dubbele adelaar beladen met een rad, 2 en 3 een druiventros, de steel naar boven); II. Van de Wal (een linkerschuinbalkbeladen met zeven sterren, van boven vergezeld van een leeuw).

Sepulture van de heer borgemeester Mr. Adriaan Verboom.

64. Wapen gedeeld: I. een uitkomende leeuw; II. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.

Hier leyt begraven Jan van Leuven Adriaensz. schepen der stad Gorinchem, sterft 1557 den 18 Augustus.

65. Wapen doorsneden: I. drie palen met een schildhoofd, beladen met drie bezanten of koeken; II. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.

Hier leyd begraven Jacobjansz. schepen der stad Gorinchem, sterft den 1514.

Sluiten