Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

247

73. Twee wapens: I. drie zuilen met een schildhoofd beladen met een klimmenden aanzienden leeuw (Pompe); II. een dwarsbalksgewijze gestelde pijl vergezeld van drie sterren (Rosiers).

Begraeffplaets van Martinus Pompe.

74. Twee wapens: I. als II bij no. 18; II. gegolfd gedwarsbalkt. Hier leyd begraven Willem van Aelst Coenraetssoon

sterft 1555 den en Me ch telt Jans sijn huysvrouw sterft—

75. Wapen: als II. sub no. 18.

Hier leyt begraven Hendrik van Aelst Willemssoon priester en ferrarius(?) St. Saverius(?) sterft 1560 den

76. Wapen: een leliekruis.

Hier*leyt begraven de heer Daniël Boxel raad en vroetschap der stad Gorinchem sterft....

77. Twee wapens: I. Snoeck; II. Hoencoop (vgl. I sub no. 12). Hier leyd begraven de heer Hendrik Jansz. Snoeck borgemeester der stad Gorinchem.

78. Twee wapens: I. als I. sub no. 49; II. als I. sub no. 12 (Hoencoop).

Hier leyt begraven Jan van Herwaerden sterft

79. Twee wapens: I. zes rozen (3,2,1) (Blommaert); II. Van Herwaerden (zie sub no. 78).

80. Twee wapens: I. een ankerkruis vergezeld van drie sterren (Barnevelt); II. als I. sub no. 73 (Pompe).

(Hendrik van Barnevelt, Vrijheer van Noordeloos enz. X Geertruyda Pompe.)

81. Wapen gedeeld: I. drie vorken naast elkaar, de tanden naar beneden, de tweede vork overtopt van een ster (Waelwijn); II. een keper beladen met een ster, vergezeld van drie ontploffende granaten (Steelen).

Aert Waelwijn en Maria Steelen.

82. Wapen gedeeld: I. als I sub no. 17; II. een dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen.

Sluiten