Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

248

Jan Dircksz. van Muylwijck, canoniek tot Gorinchem sterft 1548 den 10 September.

83. Twee wapens: I. als sub no. 27; II. in ruitvorm: drie ruiten. Vier kwartieren:

I. als I. hiervoor II. als II. hiervoor

III. drie vogels met een gol- IV. een leeuw, vend schildhoofd Hier leyt begraven Adriaan van der Haer Govertsz. sterft den 6 Juny 15...

84. Twee wapens: I. gevierendeeld: 1 en 4 effen met een schildhoofd, beladen met een gaanden leeuw, 2 en 3 drie linkerschuinbalken; II. een uitkomende leeuw.

Hier leyd begraven Jan Robbertse sterft den 4 November 1520.

85. Wapen: als II. sub no. 84.

Hier leyt begraven de heer Adriaen Vinck Hendricx, borgemeester der stad Gorinchem, sterft den 13 Augustus 1653\

86. Wapen gedeeld: I. een St. Andrieskruis; II. een ster(8). Hier leyd begraven Gerrit Jansz. van Zirikzee, sterft

en Bayke van de Weteringe sijn huijsvrouw sterft

St Janskerk te Gouda.

Op zerken leest en ziet men het volgende: Op het hooge koor:

1. Twee wapens uitgekapt; helmteeken van no. 1 een paalsgewijze geplaatste beurtelings gekanteelde dwarsbalk; boven het tweede wapen een gevleugeld engelenkopje.

Later is op den steen gebeiteld:

Gerhardus van der Starre overleeden den 8 Mey 1799. Maria Catharina Swartveld overleeden den 12Maart 1783.

2. Wapen en vier kwartieren uitgekapt; helmteeken een muts; engelenkopjes.

Sluiten