Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

250

van Reymrwale wijf was si sterf int jaer MCCCCXCVIII. XII dage i junio.

12. Hier leit begraven Joost van den Boogaart inzijnleeven Raedt ende vroedschap deser stede Gouda obijt den 31ste Maert ao 1651 en sijn soon Gijsbertus van de Bogaert obyt den 29en Mey ao 1647. Ende Ariaantgen Huge Kroon huysvrouw van Joost van den Boogaart gesturven den 24 Sbr. 1660.

Wapen uitgekapt; gekroonde helm.

Nobilitas sola est atque unica virtus. Bemind gij lof en deugd, o vremdeling tree nader Hier rust het waardig lijk van Gouda's borgervader, 's Lands zeeraad aan het Y, tot veler druk en smart Gestorven wijl hem ging 's Lands welvaart aan het hart. Hij is welkers naam van haat nog nijd besprongen Ten luister zijner stam zal zweven op de tongen. Dat vrij de zark zijn lijk bedek! Het minste deel Legd hier begraven van Johan van Immerzeel.

J. van Hoogstraten.

Achter het hooge koor:

13. Het oorspronkelijke opschrift is verdwenen; later is er op gegrift:

P. Vereyck.

Cornelis Jansz. Brunswyck ruste de 1 Mayi ao atatis 70 C. 1655.

Neeltien Hendriks van der Hoeven sijn huysvrou ruste de 20 Juli ao aetat. 65 C. 1659.

14. Hier leit begravë HendrickMaertenzoon Caescooperen sterf den 10 Meert an. 1630. M. F. Versijl.

Twee wapens uitgekapt.

Hier leit begraven Diewertge Hendricksdochter ende starf den 16 December anno 1617.

15. M. Imans (op twee steenen).

16. Hier leyt

Cornelis

Pek

Janu[ary]

Sluiten