Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

251

17. De weduwe van Iakob Marscalck.

(Een brandemmer onder een kroon.)

18. Johannis Abel. (De letters J en A door elkaar.)

19. Hier leyt begravë Wouter Leenderz. Kouke Backer starf anno 1577 dë 12 dach Mey. Hier leet begravë Ne el tgen Huyghensdochter sterf ao 1567"de 8 Julius.

Wapen uitgekapt, tusschen een merk en een ster (6). In de hoeken een kinds-, een mans-, een grijsaards- en een doodshoofd.

20. David Smith. Pieter van Schee.

Wapen uitgekapt.

C. D. C. Verveen. Hier rust Verveen, die om den Deen In vrijheyd te herstellen \ 'y Met bloegeleen, kloeck heeft gestreen Geen nijd hem meer sal quellen.

21. Albertus Venroy. Wapen uitgekapt.

22. Maerten van Doeyenborgh. Lett. K. T. S. B.

23. Hier leit begravê^Louris Gerritz sterfTtjaerMVc LIXdë XVIe dach i Octobri en Hilgen Gerritsdochtëzijhuisvrosterf MVc XXX. Vilde dach Septemb.

Twee wapens uitgekapt. Later opgebikt:

Frans Oudeveldt. In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

24. Anthoni van Burchem.

25. Hier leyt begraeven Michiel Daamsen Vermeull out burgemeester deser stede Gouda sterff den 27 July 1646.

In het noordelijk gedeelte van het schip. Boven een kapel leest men op een schild:

26. Grafkapel van W. Meurs.

(Hieronder een doodshoofd met twee gekruiste doodsbeenderen.) Anno 1660. Dispone Domum Tuam Quoniam Morieris.

Sluiten