Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

253

40. Twee wapens en vier kwartieren uitgekapt. De schilden worden ondersteund door twee bazuin-engeltjes.

Hier zijn begraven Andries Pieter Bockenberch

(vier regels uitgesleten) Andries Dirxz Bockenberch starf den 31 Octobris 1643. Maria Jan de Swaensdr. sijn huisvrou starf den 6 July 1640. Maria Pieter Kievitsd. huysvrou van

Doctor Christiaen van Zoelen starf den 21 April 16

Pieter Isbrants Kievit starf den 9 April 1652. Anna Andries van Bockenberch sijn huysvrou starf den2 Augusti 1652.

41. Een wapen uitgekapt in een cartouche, vastgehouden door twee engelen. Bovenin links een doodshoofd, waarop een uil zit en rechts een gevleugelde zandlooper, waarboven een weegschaal.

Op een lint: Terra, Terra, Terra. Hier. 27.

Op een schild bovenaan is nog te lezen:

Hier leyt begraeven Ghijsbrecht Harmanssoon Bouwer

starff

Op een schild beneden:

Hier leyt begraeven Mr. Floris Heyndrickssoon Letmaet overleden op den Hm Novembris anno MVIc II. Hier leyt begraeven Mr. Jan Franssoon van der Wiel ende is gestorven den XV Mai anno MVIc IX ende Cristina Gilbrechts weduwe wijlen Mr. Floris Heyndrickssoon Letmaet is gestorven den Vlen February MVIc XXV.

42. Een troffel, waaronder: Poulus Berlijn overleden 25 Janie 1819 en zijn huysvrouw Alida de Glimmert overleden 30 Sept. 1797.

43. Wapen uitgekapt.

Hier leet begraven Gerrit Reiniersz. de Zwaen stert den 17 April 1602 ende sijn huysvrouw Catarina Diricksdochter sterf dë 27 September 1610. R. I. P.

44. Wapen en vier kwartieren uitgekapt. In het midden van de zerk een vrouwenfiguur tusschen twee engelen, vruchten enz.

Memento mori.

Hier is begraven Maarten Janszoon Moei borgemeester gestorven den 10 October 1604. Aechte Jans sijn houysvrou

Sluiten