Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

254

sterf den 24 February anno 1603. Jan Moei haer beider soon sterf den 22 January anno 1599. Margrita Moei de huysvrou van Symon Lodewicks van Alteren gestorven den 18 September anno 1604.

(Vgl. Elias, De vroedschap van Amsterdam I. blz. 432.)

45. Wapen uitgekapt.

Leert sterven eer ghij sterft Soo conct ghij sterven als ghij sterft. Hier is begraeven de Eersae Hermannus Herbers in sijn

leven D. d. h. woorts sterf den XXIII Februarij 1607 ende d'Eerb.

Ermken Dircks Raesveltsdr. sijne huysvrouw sterf den

XI Februarij 1600.

46. Een priester in de zerk uitgehouwen en het jaartal 1559.

In medaillons bijbelsche voorstellingen. Onder den priester een lijk. waaronder: Cogita mori.

In den rand: Hoe tegitur saxo pastor Gouda' usti natus

Joanes Tsantuis atque obiit ulta. Aprs. Ao. MDLIIII. Spes mea Christus.

47. Jacobus Casteleyn. Eva de Mey. (Twee wapens uitgekapt.)

48. Hier leyt begraven D. Deuchtrijcke Maria van Wou huysvrou van Philippe Sanisson Raedt en schepen der stadt Gouda obiit den 28 Augustus ano. 1681.

(Twee wapens uitgekapt.)

49. A. Jongejan.

50. Hier legt begrave Andries Looy obiit den 13 November 1713 alsmede Jan Looy obiit den 12 Maert 1716.

51. George van Leeuwen.

52. Mijn verlosser leeft. I. H.

53. Jacobus Casteleyn. Eva de Mey.

54. R. van Kessel.

Sluiten