Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

255

55. In koperen letters: Gijsbert Doncker obiit den 5 December 1706. Lucia Bolnes obiit 2 November'1666.

56. Hier ligt begrave Joh. Wilh. a Marck geb. te

3 Decemb. 1691 in leeven Bedienaar des goddelyken woords

[ruym

51 jaaren te Berkhout, Assendelft en sedert het jaar

1722 van deze gemeente overleeden den 28

en deszelfs huisvrouw Diderica Hoogwerff geb. te . . den 12 Jany. 1710 overleeden den 22 November 1776.

57 De Licht en starf den 17 Augustus 1587. (Een merk.)

58. Agneta 't Hart. (Wapen een rechterschuinbalk.)

59. Een merk, de 4 omgewend, tusschen de letters I., C. en B.

60. Agneta 't Hart. (Wapen als op no. 58.)

G. P. Duyn. G. H.

61. R. C. en een merk.

62. Wapen gedeeld: I. een linkerschuinbalk, vergezeld van boven van een schuin kruisje en beneden van een wassenaar; II. doorsneden, boven een uitkomende vos, beneden een ster (6).

Hier leyt begrave Adriaen Gerritsoe ende sterf ano 1568 den 19 dagh Decemb. en Marghen Gerritsdochter sij huisvrou en sterf ano 1556 den 15 dagh Septmb. Bydt Godt voer die sielen.

63. Wapen uitgesleten.

Hier leggen begravë Capiteyn Bartholemeus Pietersz. de Stercke met sijn huisvrou Rusge Dieloffs sijn beyde begraven op den derden Meye anno 1636.

64. Twee wapens uitgesleten.

65. Betoont in tijts doch boet en oevent ware deuchde

Soo cryght ghij shemels goet des ziels en lichaemsvreuchde Want siet den menschen teer die hier ter werelt sweeft Hoe dat hem goet, weeld, eer en 't leven heeft begeeft. (Twee uitgekapte wapens; helmteeken een vlucht.)

Sluiten