Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

258

84. Twee wapens: I. een leeuw; II. een dorre boom;helmteeken een uitkomende leeuw. Opschrift uitgesleten.

85. Hier is begraven Jan Claesz. Cincq starf den 19November anno 1581 erf sijn huisvrouw Maritgen Cornelisd. starf de~ 24 April anno 1594. Hier is begrave Jacob Cornelisz. starf den 31 Julij anno 1590 en sijn huisvrou Erckge Claes Cincq starf den 17en Maius ao 1611. Hier is begrave Cristina Jans Vermeul d. starf den 30 September 1599.

86. GeertruitCrabeth. Een merk tusschen de letters W. I. V.

87. Twee wapens: I. een leeuw met een barensteel er over heen; II. in ruitvorm, gedeeld met een paal over de deelingslijn heen: 1. uitgesleten, 2. chatillon met een vogel in het schildhoofd. Helmteeken een uitkomende leeuw.

Hier leyt begrave Cunera Claes Splinter en in haer leven huysvrouw van Jan Thins sterf den 26 November 1644.

Noch leet hier begrave den E. Heer Johan Thins in sijn leven dijckgraef van Nieucoop Noorden etc. sterf den 13 July 1647.

88. In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten._

Hier leit begrave S. Griet ge" Franse d. none sij sterf ao XVc en XX.... XXVIIIJ?) Septemb .... sterf ao XVc en XXXXI en S. Grietge Florisd. XXIII.

89. Hier leit begraven Jan Jansz. sterf den lO Merdt 15*93 ende Brechte Goversdr. sijn huisvrou sterf de 24 Merdt 1574 ende Luciajansdr. sterf den 19 February 1627.

C. v. der Recht. (Een merk.)

90. Op een brokstuk: eenwijck.

91. Maria Claus jacet non ita Visschera.... ae

92. Hier leit begraven

Ruuter

1581

Ruuters

Octobris ao 1574

omnia

(Wapen: een kruis beladen met vijf ruiten in de richting van de armen.)

Sluiten