Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

259

93. Het wapen als op de zerk beschreven sub no. 75.

94. Wapen: drie kieviten, een groote vliegende boven een twee staande daarbeneden; helmteeken een staande kievit aanziende.

Vier kwartieren:

Kievit Bockenburg (een bok

staande tegen een boom) Qua?1 (een zwemmende De Swaen (drie loopende vogel op water) zwanen, 2 en 1).

Hier is begraven den E. Heer Dirck Kievit obiit den 8 October 1660.

95. Wapen, aan een boomstronk hangende, gevierendeeld: alleen te zien kwartier no. 1. drie rozen (2 en 1). In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

Hier leyt begravëMarike Volpertszdr. en sterf ao 1538de 19n Junij en Aryaen Volpertsz. en sterf ao 1554 dë24 Septëber. Bidt voor de zyele.

96. Twee geestelijken naast elkaar in de zerk gegrift; de rechtsche (her.) heeft een miskelk met ouwel op de borst.

Seplcr. Ector et Socior. hui' dom' btT q' in Dno moriul et qui

in Cristo visicabi in secula secïonTlaudabut te. Reqêscatin

scta pace.

Later is er opgegrift: ghenaer obytao 1631 aet. 83 May 21.

97. In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten. Drie wapens uitgesleten, een tusschen vier doodshoofden.

Jlier leit begraven Heindrick Janz. Engelenburch den zn van Engelenburch sterf den 7 Augusty anno 1625.

Jlier leggen begraven deese navolgende personë: JanMaertsz. va Berchout sterf ao 1527 dë^20 Martij; Hillegond sijn huysvrouw sterf ao 1547 de 21 Janua. Gh ij s bert Jan Maert soë

sterf ao 1 Clara Hendricxdr. huisvrou van Gijsbert

voorn, sterf ao l.... Jan Gijsbertsz. de zn. van Gijsbert voorn sterf ao 1569 den 9 Martij; Hendrick Gijsbertz. dezhT

va Gijsbert vorn. sterf ao 1 Hillegond Gijsbertsdr.

de dochter van Gijsbert vorn. sterf ao 1

Jan Hendericksz. Engelenburch sterf den 25 Aprilis ao 1620.

Sluiten