Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

267

Hier leyt begraven Meerte Hyllebransen sterft den 19 Maert 1640. (Een merk tusschen de letters H. en M.)

204. De letters I. A. S., een houweel en een spade.

205. Twee gekruiste gaffels.

206. Hier leit begraven Cornelis Pietersen Koster ende sterf op den 11 Juni anno 1621 ende sijn huisvrou Maritgen Aertsdochter sterf den eersten September anno 1616.

207. Hier leet begraven Passchyer Trijn starf den 23 April 1602.

208. Jan Aerts Moei. Maria A. Droogh.

209. Hier leyt begraven Aeltgen Frans Jansz. dochter van Schoonhoven ende starf op den VI October anno 160..

210. C. A. v. Straten.

211. A. I. M. en een merk.

212. In een rond de letters L. C. M. C.

213. Gerrit Hk Fortuyn.

(Wapen uitgesleten; helmteeken een bal.)

214. I. Droogleever Gz.

215. Hier leyt begraven Jan Hubertzoon van 'sGravewech ende sterff den 6 October ano 1601 ende MarichgenMychiels sijn huysvrouw ende sterff den 21 Junij anno 1620.

(Twee uitgesleten wapens.)

H. Hertoch. Wel hem die in tijts bevroet, * Dat wel leven wel sterven doet.

Noch leyt hier begraven ata Damen van der

sterf den 21 Junij 1647 ende haren soon Jan Huibersen Hertoch jonckman sterf den 4 Juny 1647.

Sluiten