Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

271

Hic Maria Diephorst Adriano nata recumbit / somnus adest placidus non opus est o. o. / Ah per lustra dece medicis haerentibus asper / calculus hic utero dira G.... enna fuit. M. H. B. M. D.

259. M. O. V. O. (Een ster, 6)

260. M.'v. L.

261. Hier legt begraven Maria van der Codde overleden in Utrecht den 8 January 1754 oud zijnde 100 jaaren 3 maanden en 15 dagen.

262. G. Dulert. Jan Janse Lafors. (Een merk.)

263. I. Bouman. Cornelia Noose.

264. Een miskelk en daaromheen: Hier leyt begravë Pater Albert Pietersz. sterf ao XVc L dë XV dach in April.

265. Hendrick Hensbeeck.

266. Jan Lambartz. Buys.

267. Twee wapens uitgekapt.

Hier leggen begraven Mr. Adriaan de Lange in sijn leven doctor in beyde de rechten ende raedt en vroetschap deser stede sterf op den 26en Augusti 1636 ende Sophia van Walenburch sijn huysvrouwe sterf op den 4en September 1636.

268. Hier rust Johan H. Blonck Martijnsz. starf den 14... an 1600 aet. 63 en sijn huysvrou Weynken Thoen Wi 1 lemsd. starf dè~28-8. an. 1607 aet. 67.

Weynken H. Blonck Jansdr. huysvrou van P. Pieters Oskam ruste den 7 January ao 165. aetatis suae 49.

269. Geertruy Staats 1816.

270. Jan Clasen Clouwer.

271. H. B.

Sluiten