Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

382. A. D. B.

285

383. A. Pierson.

384. C. Looy R.I.P. 1586.

385. C. M. de Wilde. Hier leit begraven Nicolaes van de Kelder passementwercker sterf den 2 february 167 ..

386. Hier is begraven Adriaen Claesz. van Góutswaert out borgemeester der steede Gouda ende sterf op den 23 April anno 1622endesijnhuysvrouweMargaryta Adryaensdochter van Nispen starf den 5 Maert anno 1623.

Noch leit hier begraven Adriaen Willemsz. van Rijswijck zal. sterf den 12 Maert anno 1624. (Een gevleugeld engelenkopje; twee wapens uitgekapt.)

4

387. Cornelis Lunenburg oud 31 jaren obiit IS^O.

388. A. H. Tekkelenburgh.

389. Juffrouw Maria Elisabeth Sluyter huysvrouw van A. H. Fekkelenburgh overleden den 25 Juny 1791.

390. Hier is begraven WillemAnderson starf den 2 february anno 1668.

391. Hier leydt begraven Adriaen Cornelissen de Lange ende is gestorven den 19 Juny anno 1625.

392. Mr. Willem Sebastiaen Boers heer van Zuyd Waddinxveen raad en oud Burgemeester der stad Gouda overleeden den 3 Jannuarius 1754 en deszelfs huisvrouwe Cornelia van Noot en overleeden den 10 September 1777.

393. Hier leyt begraven Lijsbetjacobs de Vries gestorve den 20 Meye 1607.

394. Hier leyt begraven Pieter Corn. de Lange sterf 24 Novemb. 1627.

Hier leit begraven Adriana Leenders Mijs huisvrou van

Sluiten