Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

286

Pieter de Lange sterf den 31 December 1610. Diewer Claes dr. zijn tweede huisvrou sterf 26 Mey 1637.

395. H. C. Teyssen 1831.

396. George van Leeuwen.

397. Hier leyt begraven Geertruidt Jan Ploosdr. starf od den 7 Augusti ao 1610.

L O. P. (Een merk.) P. I. C. K.

398. P. A. J.

overleden den 6 Juny 1793. C. N.

overleden den 8 Juny 1812.

O. V. D. H. overleden den 29 September 1818.

J. V. D.

overleden den 26 Februari 1813.

399. Hendrik de Witte.

400. De Regenten van het Tuchthuis. H 401. Herenbras.

402. Herenbras.

403. Jacobus en Gerard en Johanna Catharina van Munster.

404. Hier leyt begraven H e r m a n D i r c k s e n F e e 1 houtkooper sterff den 23 October ao 1641 met sijn huysvrouwe Aeltghen Michiels sterf den 30 Marty 1651 out 91 jaren.

H. D. Keiser.

405. Jan D. Mol.

406. Hier is begraven Cornelis Wilemszn de Lange sterf den 22 October 1650 ende Aeltgen Arons Blom sijne huisvrou sterf den XXVHI April anno 1658.

407. Hier rust Lambertus van Coevenhoven contrerolleur

Sluiten