Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

291

459. Dirck Jans.

460. A. S. P. Elsnerus en C. Blom.

461. Wel hem die in tijts bevroet, Dat wel leven wel sterven doet,

Hier is begravë Cornelis Ghoeverts Wijck ende sterf den 2 July 1572 ende Me rietgen Willemsz. sijne huisvrou sterf den 9 January 1605. Noch is hier begraeven Marygen Tynaegels sterf 1585.

462 Balendochter. Arie Dame Swart.

463. Hier leid begravë Dirck Clementssoon van Neck ende starf den .. Maert anno 1669.

464. Hier leyt begrave Dirck Janszoon Diert sa. ende is gestorven op den 2 dach in Meyo 1606.

(Vgl. Nederl. Adelsboek 1913 blz. 182 sub VII.)

465. C. Ka en.

466. A. v. d. Want Dzoon.

457. Hier leyt begrave~Aeltgen Jacobs Bockenburgh en is gestorven op den 18 November anno 1654.

468. Twee wapens: I. een burcht; II. een doode boom; helmteeken een burcht. Aan weerszijden twee kwartieren:

I. Een burcht III. en IV. onzichtbaar.

II. Chatillon en in het schildhoofd drie bladeren.

Hier leit begraven Johan Dirick Hoenz. van Suburich hoege hiemraet in zijn leven van Schielant ende starf ind jaer 1568 up den 29 Martij!

Noch leit hier begraven Alyt Jansdochter van Hensbeeck des voern. Johan Dirick Hoensz. huisvrou was die starf ao 1558 up den 18 Octobris.

Mors devicta jaces Christo victore triumpho.

Sluiten